Słowa podstawowe - Najważniejsze angielskie słówka

nauka słówek angielskich - najważniejsze słowa Słowa podstawowe to słowa, na których oparta jest struktura języka agielskiego. Wykazaliśmy to dobitnie w badaniach prowadzonych na tekstach z codziennej komunikacji w języku angielskim. Baza tekstów składała sie z kilkudziesieciu milionów słów, a slowa pochodziły z wielu aktualnych źródeł więc trzeba uznać je za miarodajne.

Angielskie słowa podstawowe - dlaczego trzeba je znać

Słowa podstawowe stanowią około 50% przekazu w języku angielskim. Są to słowa, które w głównej mierze odpowiadają za strukturę wypowiedzi. Oczywiście niosa one w wielu przypadkach znaczenie, ale równiez wielu stanowią jedynie budulec (np. dla czasów gramatycznych) i nie niosą znaczenia dla wypowiedzi. Warty podkreślenia jest jednak fakt, że każdy, najlepiej już na wczesnym etapie nauczania powinien znać słowa podstawowe. a już na pewno wszyscy, którzy uwazają, że znajduja się na wyższym poziomie znajomości tego języka. Najlepiej te slowa wykuć albo zapamiętać w jakiś inny sposób juz na samym początku nauki języka. Nauka słówek angielskich musi się od tego zacząć by była najskuteczniejsza. Czas dostępu do tych słów powinien być natychmiastowy. Nie powinniście miec również najmniejszych wątpliwości co do ich znaczenia.

W tabeli poniżej przedstawimy Wam teraz spis wszystkich zidentyfikowanych przez nasz zespół słów podstawowych. Przedstawione one zostały wedłu istotności. Jednak dla porządku przedstawiono je według istotności poszczegolnych grup słów angielskich a nie dla pojedynczych słów. Ten sposób prezentacji będzie z pewnością bardziej przejrzysty.

Tam gdzie było to możliwe wskazaliśmy główne znaczenie. Pamiętajcie jednak, że dla słów podstawowych często nie ma znaczenia (przyimki, czasowniki). Niosą one informację lub służą budowie struktur gramatycznych, ale nie niosą znaczenia, które można przetłumaczyć na język polski.

Tam gdzie podano znaczenie, jest to znaczenie ogólne, wskazujące kierunek. Słowo może w zależności od kontekstu przyjmować inne znaczenia. Tam gdzie napisano ND (nie dotyczy) oznacza to, że nie można odpowiedzialnie wskazać nawet ogólnego znaczenia gdyż słowo służy albo celom strukturalnym albo tłumaczy się je na wiele różnych sposobów.

Zaimki osobowe podmiotowe (13%)
Ija
YOUty, wy
HEon
SHEona
ITto
WEmy
THEYoni


Przymiotniki dzierżawcze (3%)
MYmój
YOURtwój, wasz
HERjej
HISjego
ITSjego
OURnasz
THEIRich


Zaimki osobowe dopełnieniowe (3%)
MEmnie
HIMjego
YOU ciebie, was
HERjej
USwas
THEMich


Przyimki (5%)
THEND
AND
ANND


Pozostałe słowa (17%)
NOTND
NOnie
YEStak
TOdo
ANDi
BUTale
ONna
INw
WITHz
WHATco
IFjeżeli
HOWjak
THEREtam
HEREtutaj
THATtamto
THISto
WOULDND


Formy czasownika to be (8%)
TO BEbyć
AM, ARE, ISteraźniejszość
WILLprzyszłość
WAS, WEREprzeszłość
BEENIII forma
BEINGgerund


Formy czasownika to have (1%)
To HAVEmieć
HAVE/HASI forma
HADII, II forma


Liczebniki (0,6%)
ONEjeden
TWOdwa
THREEtrzy
FOURcztery
FIVEpięć
SIXsześć
SEVENsiedem
EIGHTosiem
NINEdziewięć
TENdziesięć


Zaimki zwrotne (0,1%)
MYSELFND
YOURSELFND
HERSELFND
HIMSELFND
ITSELFND
OURSELVESND
YOURSELVESND
THEMSELVESND

kontakt@ultratext.pl