Jak prowadzić tradycyjny rejestr słówek angielskich?

Tradycyjny rejestr słówek angielskich lub jak kto woli zeszyt słówek angielskich jest prowadzony w celu lepszej skuteczności nauki słownictwa. Idea jest następująca: jeżeli mamy zeszyt słówek angielskich to zbieramy słówka angielskie w jednym miejscu co ułatwia ich naukę oraz powtarzanie. Doświadczenie pokazuje, ze ta technika sprawdza się w praktyce, sprawia że nauka angielskiego jest bardziej uporządkowana, a poznawane słówka angielskie na dłużej pozostają w głowie.

Jak wpisywać słówka do zeszytu słówek angielskich?

Są dwie szkoły prowadzenia rejestru słówek angielskich. Jedna szkoła mówi, że słówka angielskie powinny być tam wpisywane w momencie ich poznania, czyli na przykład na lekcji angielskiego poznajesz 30 nowych słów i wszystkie one powinny się znaleźć w twoim rejestrze słówek angielskich. To podejście powoduje , że nauka staje się szarpana. Jednego dnia wpiszesz dużo słówek, a drugiego dnia jedynie kilka albo w ogóle. Takie podejście nie wydaje nam się odpowiednie z dwóch powodów. Po pierwsze nie uczy konsekwencji i powoduje znużenie, gdy jesteśmy zmuszeni wpisywać do naszego zeszytu słówek angielskich kilkadziesiąt poznanych na lekcji słówek. Po drugie skłania do wpisywania słówek angielskich bezrefleksyjnie tzn. wszystkich słówek poznanych na lekcji bez zastanowienie czy rzeczywiście są one przydatne czy nie. Druga szkoła wpisywania słówek to wpisywanie do rejestru określonej liczby słówek dziennie. Jest tutaj ważne jednak, by określać każdy dzień datą i wpisywać zawsze określoną liczbę słówek angielskich. Ten sposób pozwala na głębsze zastanowienie się nad słowami, które wpisujemy, a także powoduje, że obciążenie pracą jest bardziej równomierne. Ta druga szkoła wpisywania słówek uczy również konsekwencji.

Jak powinien wyglądać rejestr słówek angielskich?

Stoimy na stanowisku, że rejestr słówek nie powinien być zwykłym zeszytem. Powinien być mniejszy, najlepiej w formacie A6 i najlepiej w twardej oprawie. Pozwala to by rejestr słówek angielskich był bardziej trwały. Prowadząc taki rejestr musimy bowiem pamiętać, że będzie on nam służył co najmniej kilka lat. Rejestr słówek nie jest bowiem zeszytem na jeden semestr. Po drugie rejestr słówek powinien być pomyślany tak, by pozwolił na zapisanie około 2500 słówek. Jest to optymalna liczba. Taki rejestr wystarcza na około 1,5 roku zakładając, że będziemy wpisywać 5 słów dziennie z wyłączeniem niedziel i świąt.

Ponadto rejestr słówek powinien być w kratkę i nie powinien być zbyt gruby (pisanie na środkowych stronach jest wtedy znacznie utrudnione). Pamiętajmy także, by słówka w rejestrze był zapisywane dobrym długopisem lub piórem, najlepiej czarnym, tak by po kilku latach atrament nie wyblakł i nie uniemożliwiał nauki słówek angielskich.

Jak pracować z rejestrem słówek angielskich?

Proponowany przez nas sposób zapisywania i pracy z rejestrem słówek jest następujący. Każdego dnia deklarujemy się, że będziemy wpisywać określoną liczbę słówek. Optymalną liczbą według nas jest 5, ale najbardziej ambitni mogą tą liczbę podnieść do 6 lub 7. Absolutnym górnym pułapem jest 10. Proponujemy również by wyłączyć z dni słówkowych niedziele i święta. Każdy potrzebuje bowiem odpoczynku i relaksu od nauki angielskiego. Każdego dnia w rejestrze zapisujemy w górnym wierszu datę z podaniem dnia, miesiąca i roku. Poniżej wyrównane do lewej powinny następować po sobie słówka angielskie, wymowa (zapisana wg słownika), znaczenie polskie. Uwaga wszystkie te trzy rzeczy powinny zmieścić się w jednym wierszu. Absolutnie wyjątkowa powinna być sytuacja, gdy jedno słówko zajmuje nam jeden lub więcej wierszy. Między wymową umieszczoną w nawiasie kwadratowym, a znaczeniem polskim powinien następować myślnik. Pamiętajmy również, by podawać jedno, maksymalnie dwa znaczenia polskie. Należy podawać takie znaczenie z jakim spotkaliśmy się podczas pozyskiwania słówka angielskiego. Poniżej schemat zapisywania słówka angielskiego jaki proponujemy.

Lp) słówko angielskie [wymowa] – znaczenie polskie

Ok. Zapisujemy słówka angielskie w taki sposób jak podaliśmy powyżej, ale jak się ich uczymy? No cóż. W momencie zapisywania słówka angielskiego, znajdowania w słowniku traskrypcji i rozważania przydatności słówka angielskiego dla naszych celów już następuje pewien proces nauki angielskiego. Dalszym etapem jest powtarzanie. Niestety, ale trzeba ustalić sobie dzień przeznaczony na powtórkę słówek angielskich. Proponujemy powtórki cotygodniowe słówek z ostatniego miesiąca (czyli około 120 słówek) w obie strony czyli: najpierw zasłaniamy słówko angielskie i na podstawie polskiego znaczenia podajemy słówko angielskie i odwrotnie. Nauka niekoniecznie powinna odbywać się na głos, chociaż taki sposób polecamy. Nauka 120 słówek w obie strony zajmuje według naszych obliczeń około 20 minut. Co gdy nie pamiętamy znaczenia słówka? Wtedy w odpowiednio wydzielonym miejscu w rejestrze słówek lub na oddzielnej karteczce zapisujemy numer słówka, którego nie zapamiętaliśmy lub w którym zrobiliśmy błąd w pisowni lub w wymowie. Po skończonej nauce wszystkich słówek powtarzamy jeszcze jednokrotnie wszystkie słówka, których nie zapamiętaliśmy. Co miesiąc powinniśmy jednak powtórzyć wszystkie nasze słówka bez względu na ich ilość. Ten proces w zależności od liczby słówek w rejestrze może zając nawet kilka godzin.

Proponujemy również by tworzyć listy słówek problematycznych. To te słówka angielskie, których poprawne zapamiętanie jest dla nas wyjątkowo trudne. Dla tych słówek możemy pomyśleć nad odmienna strategią. Należy zastosować mnemotechniki, ułożyć z nim zdanie lub wyobrazić sobie sytuację z jego użyciem.

Podsumowanie

Powyższe rady naprawdę działają. Niestety potrzebna jest konsekwencja, gdyż rezultaty nie przychodzą natychmiast. Wszystko też zależy od jakości słówek angielskich wpisywanych do rejestru. W tym zakresie polecamy skorzystanie z naszego systemu Ultratext, który pozwala na poznanie 500 najważniejszych słówek angielskich. Polecamy również przejrzenie naszych tematycznych zestawów słówek, które obejmują dobre i przydatne słówka angielskie.

kontakt@ultratext.pl