Nauka słówek angielskich - kilka praktycznych uwag

Nauka słówek angielskich to jedna z najważniejszych czynności jaką powinien zająć się uczeń. Słówka angielskie powinny być poznawane razem z materiałem gramatycznym w początkowym okresie, a później stanowią one ponad 90% czasu poświęconego na naukę. Co jest więc najważniejsze w nauce słówek angielskich? Na to pytanie odpowie poniższy artykuł.

Początkowy etap nauki angielskiego

W pierwszym etapie nauki angielskiego poznawanie słówek jest jednoznaczne z nauka gramatyki. Nie można bowiem nauczyć się posługiwania np. podstawowym czasownikiem „to be” jeśli nie zna się jego znaczenia. Wtedy uczymy się struktury języka tzw. słów podstawowych. Słowa podstawowe umożliwiają dalszą naukę angielskiego, jest to rama, na której można budować bardziej zaawansowaną znajomość tego języka. Dlatego trzeba zadbać, aby ta rama była jak najbardziej stabilna. To powinna być wiedza, do której mamy natychmiastowy dostęp, nad którą nie musimy się zastanawiać. Taka znajomość tych słów można wyrobić tylko przez ćwiczenia. Nauka angielskich słów podstawowych jest żmudna, ale musi być wykonana. Doskonale nadaje się do tego strona www.ultratext.pl i program do nauki słówek. Można też utworzyć własną bazę słów podstawowych. Kiedy już opanujemy angielskie słowa podstawowe należy poznać podstawową gramatykę angielską (spis na podstronie serwisu) i poznać najważniejsze 500 słów angielskich. Bardzo ważne jest dla harmonijnego rozwoju umiejętności językowych, by na początku uczyć się najczęściej występujących słów angielskich. Pozwoli to na robienie szybkich postępów w nauce słów angielskich.

Unikalnym rozwiązaniem jest tutaj system nauki Ultratext.pl. Jest to system stworzony przez specjalistów, który pozwala na naukę najważniejszych 500 słów angielskich za pomocą nowej metody. Metoda polega na stworzeniu kilkudziesięciu specjalnych tekstów (zwanych ultratextami), które składają się prawie w całości z angielskich słów podstawowych oraz 500 najważniejszych angielskich słów. Pozostałe słowa stanowią mniej niż 1% całości słów, z której budowany jest ultratext. Czytanie tych tekstów pozwala na intensywną naukę i powtórkę angielskiego słownictwa. W metodzie udostępnionej za darmo w serwisie wykorzystano 20 ultratextów. Każde z 500 najważniejszych angielskich słów występuje w dwudziestu ultratext co najmniej 3 razy. Ponadto każde słowo z systemu ultratext można odsłuchać ucząc się w ten sposób wymowy. Ważną częścią systemu ultratext są również nagrody dla użytkowników serwisu. Za każdy zakończony etap nauki słówek angielskich w systemie ultratext użytkownikowi przysługuje nagroda w postaci ciekawego filmu. Należy także podkreślić, że wybór najważniejszych angielskich słów był dokonany dzięki długotrwałym badaniom badających teksty z codziennej komunikacji składające się z 30 milionów słów angielskich. Taka próba gwarantuje wiarygodność wyników.

Zaawansowany etap nauki angielskiego

Gdy uczymy się coraz bardziej zaawansowanych rzeczy w języku angielskim coraz istotniejsze stają się słowa. Tak naprawdę skomplikowane konstrukcje gramatyczne, którymi męczy się ludzi w szkołach są rzadko używane. Najważniejsza jest podstawowa i średniozaawansowana gramatyka języka angielskiego oraz bogate słownictwo. Ważne jest jednak, by budując nasz słownik słów angielskich w głowie zwrócić uwagę na jakość słówek jakie przyswajamy.

Nie warto się bowiem uczyć słówek co do których mamy wątpliwość, że ich w przyszłości użyjemy. W internecie jest bardzo dużo baz słówek języka angielskiego, które ignorują tę zasadę. Takie bazy słówek angielskich są podzielone z reguły tematycznie (co jest akurat dobrym rozwiązaniem chociaż przydałby się jednoczesny podział na poziomy zaawansowania) np. słówka dotyczące części ciała, kolorów, zwierząt itp. No i mamy taką bazę słówek zwierząt składających się z 50 pozycji, które mówią nam jak powiedzieć w języku angielskim krokodyl, kangur, papuga i koczkodan. Nauka tych słów angielskich (o ile nie jesteś zoologiem) jest jednak zwykłą stratą czasu. Z takiej bazy użyteczne są najwyżej słowa takie jak pies, kot oraz nazwy rodzajów zwierząt jak ptak, gad, insekt itp. Reszta to trwonienie pieniędzy i miejsca w twoim mózgu. Najlepiej poszukać baz słówek posegregowanych tematycznie jak pod względem zaawansowania, które dotyczą konkretnych zagadnień. Trzeba też zwrócić uwagę, aby bazy były tworzone przez profesjonalistów, a nie przez innych użytkowników danego serwisu internetowego. Minimalizujemy wtedy ryzyko, że nauczymy się błędnego lub niepotrzebnego słowa angielskiego.

W serwisie www.ultratext.pl dostępne są bazy słówek angielskich, które są posegregowane tematycznie oraz na poziomy zaawansowania. Ponadto słówka zostały starannie wybrane w taki sposób by były pożyteczne dla uczących się. Twórcy serwisu starali się, by w bazach nie znalazło się ani jedno słowo angielskie, którego przydatność jest wątpliwa. Ponadto, tam gdzie jest to możliwe wpisywano całe zwroty i kolokacje słów angielskich tak, aby zmaksymalizować korzyści użytkownika z nauki.

Oprócz starannego doboru słówek angielskich bardzo istotny jest sposób w jaki się ich uczymy. Niektóre serwisy udostępniają jedynie sposób polegający na wpisywaniu słówek angielskich i ewentualnej opcji zadawania pytań od strony polskiej lub angielskiej. Taki sposób nauki słówek angielskich jest niewystarczający. Inne serwisy proponują samoocenę użytkownika w zakresie przyswojenia słówka (to rozwiązanie jest lepsze). Jednym ze stosowanych rozwiązań, które wydaje się najlepsze szczególnie w początkowym stadium przyswajania danego zestawu słówek, jest nauka słówek w systemie testowym. Polega on na wyborze odpowiedzi z kilku prezentowanych przez komputer, ale pochodzących z danego zbioru słówek. Taki sposób jest oczywiście łatwiejszy od samooceny, ale pozwala na naturalne oswojenie się z pisownią słówek z całej bazy słówek angielskich. Takie właśnie rozwiązanie oprócz samooceny oferuje system ultratext. Oprócz tego koniecznością jest oferowanie przez dany program do nauki słówek możliwości odsłuchania słówek. Pozwala to oprócz pisowni nauczenia się również wymowy.

Oprócz korzystania z gotowych zbiorów słówek angielskich bardzo istotne jest tworzenie własnej bazy słówek angielskich. Najlepiej zapisywać tam słówka, z którymi mamy notorycznie kłopoty. Te słówka należy powtarzać częściej. Taka możliwość daje system ultratext. Pozwala on zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikom utworzenie własnej, indywidualnej bazy słówek angielskich.

W sytuacji kiedy nasza baza słówek jest już dość duża i liczy kilka tysięcy pozycji problemem staje się ich efektywne powtarzanie. Niestety słówka angielskie jeżeli nie używamy angielskiego codziennie bardzo szybko zapominamy. Szczególnie szybko znikają one z naszego aktywnego słownika (czyli słów, które sami wypowiadamy). Słownik bierny (czyli słówka angielskie, które potrafimy zrozumieć, ale niekończenie słowa te wpadają nam do głowy kiedy chcemy ich użyć) z reguły rezyduje w naszej pamięci wielokrotnie dłużej. Najlepszym sposobem na powtarzanie słówek jest utworzenie ze słów tekstów, które sprawiają, że powtarzanie jest mniej nudne i uciążliwe niż pytanie się słowo po słowie. Takie teksty są kolejnym etapem, w którym zamierza się rozwijać system ultratext. Zamierzamy stworzyć bardzo krótkie i najeżone słowami z danych baz tematycznych teksty tak żeby maksymalnie przyspieszyć powtórkę słów angielskich.

Podsumowując, o słówka angielskie, które są w naszym mózgu trzeba dbać powtarzając je najczęściej jak się da. Dobre są stare sposoby polegające na trzymaniu tzw. rejestru słówek, ale jeszcze lepszym wyjściem jest używanie programów komputerowych. Pozwalają one na lepsze segregowanie słówek oraz stosowanie różnych systemów powtarzania słówek.

kontakt@ultratext.pl