System nauki angielskich słówek
Do powtórki:
-
Do dodania:
-
Ilość słów:
-
Zestawy słów angielskich
60 zestawów
2530 słówek
500 najważniejszych
słów angielskich
Artykuły o angielskim
i nie tylko...

Baza słów angielskich - Edukacja - Poziom podstawowy

Słówka angielskie obejmujące kwestie edukacji i szkół na każdym etapie kształcenia. Słownictwo dotyczy codzienności w szkole i poszczególnych etapów kształcenia.

L.P.Tłumaczenie polskieTłumaczenie angielskie
1szkołaschool
2uczeństudent
3szkoła średnia (AmE)high school
4po lekcjachafter school
5szkoła średnia (BrE)secondary school
6biblioteka szkolnaschool library
7uniwersytetuniversity
8szkoła prywatnaprivate school
9szkoła publicznapublic school
10klasa (grupa uczniów)class
11mieć zajęcia szkolnehave classes
12chodzić na lekcjeattend classes
13lekcja (BrE)lesson
14lekcja (AmE)class
15szkoła podstawowa (BrE)primary school
16zdać testpass a test
17oblać testfail a test
18egzaminexam
19uczyć sięlearn
20uczyćteach
21nauczycielteacher
22kredachalk
23szkoła podstawowa (AmE)elementary school
24ławka (szkolna)desk
25odrobić pracę domowądo homework
26podręcznikstudy book
27edukacjaeducation
28tablica (do pisania kredą)chalkboard
29zeszyt ćwiczeńexercise book
30siedzieć w ławce (szkolnej)sit at desk
31matematykamath
32w szkoleat school
33historiahistory
34stopień (AmE)grade
35przedmiotsubject
36odpowiadaćanswer
37nauki ścisłescience
38biologiabiology
39geografiageography
40opuszczać lekcjeskip classes
41fizykaphysics
42chemiachemistry
43wakacjevacation
44profesorprofessor
45absolwent uniwersytetugraduate
46wykładlecture
47czytaćread
48pisaćwrite
49naukowiecscientist
50klasa (pomieszczenie)classroom