System nauki angielskich słówek
Do powtórki:
-
Do dodania:
-
Ilość słów:
-
Zestawy słów angielskich
60 zestawów
2530 słówek
500 najważniejszych
słów angielskich
Artykuły o angielskim
i nie tylko...

Baza słów angielskich - Praca - Poziom podstawowy

Słówka angielskie obejmujące kwestie pracy, poszukiwania pracy, urlopów, pensji itp. Dotyczy codziennych sytuacji związanych z pracą zawodową wspólnych dla prawie wszystkich profesji.

L.P.Tłumaczenie polskieTłumaczenie angielskie
1pracawork
2pracowaćto work
3pracajob
4bezrobotnyunemployed
5pensjasalary
6przedsiębiorstwocompany
7urlop chorobowysick leave
8zawódprofession
9znudzony czymśbored with sth
10proceduraprocedure
11zarządzaćmanage
12pracownikworker
13produkowaćproduce
14bezrobocieunemployment
15kierownikmanager
16związek zawodowyunion
17prezespresident
18wakatvacancy
19biurooffice
20podwyżkarise
21stresstress
22sprzedawcasalesman
23na cały etatfull-time
24zatrudniaćemploy
25na niepełny etatpart-time
26pracować na cały etatwork full-time
27urlopvacation
28szkolenietraining
29rzucić pracęquit job
30awanspromotion
31zwolnićlay off
32kolega z pracycolleague
33przełożonysuperior
34podwładnysubordinate
35zadanietask
36zajętybusy
37emeryturaretirement
38leniwylazy
39premia motywacyjnabonus
40biznesbusiness
41karieracareer
42spóźnionylate
43punktualnypunctual
44zmianashift
45pracowityhard-working
46stresującystressful
47spotkanie o pracęjob interview
48chodzić do pracygo to work
49ciężko pracowaćwork hard
50pozapłacowe wynagrodzeniebenefits