System nauki angielskich słówek
Do powtórki:
-
Do dodania:
-
Ilość słów:
-
Zestawy słów angielskich
60 zestawów
2530 słówek
500 najważniejszych
słów angielskich
Artykuły o angielskim
i nie tylko...

Baza słów angielskich - Polityka - Poziom zaawansowany

Zestaw słów angielskich związanych z ustrojem politycznym państw Słowa zebrane w tym zestawie słówek dotyczą ustrojów politycznych, procesów demokratycznych, wyborów i uprawiania polityki.

L.P.Tłumaczenie polskieTłumaczenie angielskie
1stosunki międzynarodoweinternational relations
2Unia Europejskathe European Union
3protekcjonizmprotectionism
4wolny handelfree trade
5prezydentpresident
6karta do głosowaniaballot
7polityka fiskalnafinancial policy
8komunizmcommunism
9prawo międzynarodoweinternational law
10urna wyborczaballot box
11polityka gospodarczaeconomic policy
12faszyzmfascism
13koalicjacoalition
14wetoveto
15minister spraw zagranicznychforeign minister
16debata publicznapublic debate
17przeciwnik politycznypolitical opponent
18głosowanievoting
19zamach stanucoup
20rewolucjarevolution
21autorytaryzm authoritarianism
22oddawać głoscast a ballot
23dyktatordictator
24wolność słowafreedom of speech
25apolitycznynon-political
26cenzuracensorship
27więzień politycznypolitical prisoner
28minister obronydefense minister
29manifestacjademonstration
30dymisjademission
31azyl politycznypolitical asylum
32konstytucjaconstitution
33wspieraćsupport
34minister spraw wewnętrznychinterior minister
35nepotyzmnepotism
36sołtysvillage leader
37reformareform
38wstrząsy politycznepolitical upheaval
39populistapopulist
40radykalnyradical
41Partia Demokratyczna the Democratic Party
42defraudowaćdefraud
43populistycznypopulist
44pakiet reformreform package
45Partia Republikańskathe Republican Party