System nauki angielskich słówek
Do powtórki:
-
Do dodania:
-
Ilość słów:
-
Zestawy słów angielskich
60 zestawów
2530 słówek
500 najważniejszych
słów angielskich
Artykuły o angielskim
i nie tylko...

Baza słów angielskich - Rozmowa o pracę - Poziom zaawansowany

Słówka angielskie pomagające w zachowaniu się na rozmowie kwalifikacyjnej. Słownictwo dotyczy słów angielskich które dotykają tematów poruszanych podczas rozmowy o pracę.

L.P.Tłumaczenie polskieTłumaczenie angielskie
1wiedza praktycznapractical knowledge
2mocne stronystrenghts
3słabe stronyweaknesses
4koniecznośćmust
5kwalifikacjequalifications
6awanspromotion
7ścieżka karierycareer path
8zdobyć doświadczeniegain experience
9kierownikmanager
10zaangażowanydedicated
11efektywnyeffective
12zdolności organizacyjneorganizational skills
13pracować samodzielniework independently
14kreatywnycreative
15dotrzymywać terminówmeet deadlines
16pracować bez nadzoruwork without supervision
17przewidywać trudnościforesee difficulties
18pełen energiienergetic
19rozwiązywać problemysolve problems
20robić raportymake reports
21wydajnyefficient
22pracować z danymiwork with data
23rozwójdevelopment
24duże ilości danychlarge amount of data
25organizować pracęorganize work
26priorytetyzowaćprioritize
27adaptować się do zmianadapt to changes
28analizować problemyanalyze problems
29szybko reagowaćreact quickly
30znaleźć rozwiązaniafind solutions