System nauki angielskich słówek
Do powtórki:
-
Do dodania:
-
Ilość słów:
-
Zestawy słów angielskich
60 zestawów
2530 słówek
500 najważniejszych
słów angielskich
Artykuły o angielskim
i nie tylko...

Baza słów angielskich - Rozmowa o pracę - Poziom podstawowy

Słówka angielskie pomagające w zachowaniu się na rozmowie kwalifikacyjnej. Słownictwo dotyczy słów angielskich które dotykają tematów poruszanych podczas rozmowy o pracę.

L.P.Tłumaczenie polskieTłumaczenie angielskie
1rozmowa rekrutacyjnajob interview
2doświadczenie zawodowework experience
3oczekiwaniaexpectations
4doświadczonyexperienced
5dobrze wykształconywell-educated
6pensjasalary
7dodatki pozapłacowebenefits
8odporny na stresstress-resilient
9zmotywowanymotivated
10odpowiedzialnyresponsible
11praca w grupieteamwork
12komunikatywnycommunicative
13człowiek szybko uczący sięfast-learner
14umiejętności komputerowecomputer skills
15ekspert w czymśexpert in sth
16wiedza o czymśknowledge about sth
17zdolności analityczneanalytical skills
18zorientowany na klientaclient-oriented
19współpracowaćcooperate
20zarządzaćmanage
21sprzedawaćsell
22negocjowaćnegotiate
23uspokoić klientaappease a client
24nerwowynervous
25spokojnycalm
26nerwowe sytuacjestressful situations
27kolegacolleague
28przełożonysuperior
29podwładnysubordinate
30starać siętry