System nauki angielskich słówek
Do powtórki:
-
Do dodania:
-
Ilość słów:
-
Zestawy słów angielskich
60 zestawów
2530 słówek
500 najważniejszych
słów angielskich
Artykuły o angielskim
i nie tylko...

Zestaw słów angielskich - Finanse - Poziom zaawansowany

Znajduje się tutaj słownictwo angielskie umożliwiające poruszanie się w świecie finansów. Baza słów angielskich zawiera słownictwo związane z kredytami, funduszami inwestycyjnymi, kartami kredytowymi i innymi produktami finansowymi.

L.P.Tłumaczenie polskieTłumaczenie angielskie
1wniosek kredytowycredit application
2prowizjacommission
3otworzyć rachunek bankowyopen a bank account
4waluta zagranicznaforeign currency
5zabezpieczenie pożyczkicollateral
6spółkacompany
7giełda papierów wartościowychstock exchange
8hipotekamortgage
9mający zdolność kredytowącreditworthy
10dostać podwyżkęget a pay rise
11koszty utrzymaniacost of living
12niskie oprocentowanielow interest rate
13oszczędzać na jedzeniusave on food
14wydawać pieniądzespend money
15zbankrutowaćgo bankrupt
16inflacjainflation
17podwyżka (pensji)pay rise
18wysokie oprocentowaniehigh interest rate
19kryzys finansowyfinancial crisis
20konto oszczędnościowesavings account
21stopa zwroturate of return
22wypłata gotówkowacash withdrawal
23bankomatATM (automated teller machine)
24Rachunek Zysków i StratIncome Statement
25BilansBalance Sheet
26wolny od podatkutax-free
27zasiłekallowance
28oddział bankubank branch
29deklaracja podatkowatax return
30obrót (firmy)turnover
31dywidendadividend
32koszt stałyfixed cost
33koszt zmiennyvariable cost
34zyskownylucrative
35amortyzacjadepreciation
36stopa podatkutax rate
37kasa (np. w sklepie)cash till
38przynosić odsetkibear interest
39wyciąg bankowyaccount statement
40przedsiębiorcaentrepreneur
41podatek od osób fizycznychPIT (personal income tax)
42podatek od przedsiębiorstwCIT (corporate income tax)
43PKB (produkt krajowy brutto)GDP (gross domestic product)
44finansować cośto finance sth
45okres kredytucredit period
46spłata kredytucredit repayment
47sytuacja finansowa (np. firmy)financial standing
48płynnośćliquidity
49rentownośćprofitability
50księgowośćaccounting