Jak zacząć?

Aby efektywnie korzystać z serwisu proponujemy rejestrację (rejestracji wymaga jedynie loginu i hasła, nie zapisujemy danych osobowych). Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z „Systemu nauki słówek angielskich”, który jest sercem naszego serwisu.

Ponadto tylko zalogowanym użytkownikom zapisuje się wynik uczonych zestawów słówek angielskich, zapisywane są dostępy do nagród, wyniki nauki, postępy w nauce 500 najważniejszych słów angielskich systemem Ultratext, a także udostępniona jest możliwość tworzenia indywidulanej, tworzonej przez ucznia listy słówek.

System nauki słówek angielskich

Po zalogowaniu prosimy o wejście w zakładkę „System nauki słówek angielskich”. Na początku musicie się zadeklarować ile słówek dziennie będziecie dodawać. W każdej chwili możecie to zmienić. Na początku proponujemy 3 słówka dziennie.Po tej deklaracji system wyświetli już ilość słówek, które należy dodać. Oczywiście można dodać więcej słówek niż wymaga system (na zapas). Słówka można dodać na 3 sposoby:

1) Wpisać słówka ręcznie
2) Uruchomić naukę słówek z zestawów słówek angielskich (można dodać słówko za pomocą specjalnego guzika)
3) Wylosować słówko z zestawów słów i jeżeli na odpowiada to dodać je do listy słówek.

Dodane słówka trzeba powtórzyć. System wyświetli, że są do natychmiastowej powtórki. Słówka należy powtórzyć na 2 sposoby. System zada pytanie po polsku i należy odpowiedzieć po angielsku i odwrotnie. Można też ustalić maksymalna liczbę dni, po której następuje powtórka słowa. Im wyższa wartość tym mniej intensywna powtórka słówek. Na początek proponujemy liczbę 40.

Po zakończeniu powtórek można nadal się uczyć „poza systemem” w zakładce „Przegląd słówek”. W tej zakładce można usuwać słówka oraz uczyć się ich treningowo.

Zestawy słówek angielskich

Słowa z zestawów słówek mogą być zapamiętywane na dwa sposoby:
1) Wybór z czterech możliwych odpowiedzi (testowy)
2) Określenie stopnia przyswojenia słówka (samoocena)

Ponadto nauka słówek może się odbywać w dwóch kierunkach: angielski-polski i polski-angielski. Razem daje to cztery sposoby na naukę słówek.

Zalogowany użytkownik ma przewagę przy uczeniu się z zestawów z kilku powodów:
1) Może jednym kliknięciem przenosić interesujące go słówka do „systemu nauki słówek”
2) Postęp nauki każdego jest na bieżąco zapamiętywany dla każdego z zestawów oddzielnie (bez względu z jakiego powodu została przerwana)
3) Ma dostęp do nagród Ultraman, a osiągnięty wynik na zestawie słówek i nagrody są zapamiętywane i dostępne.

500 najważniejszych słów angielskich

Przewaga zalogowanego użytkownika polega na tym, że zapamiętywane jest aktualnie powtarzane słowo w danym etapie metody Ultratext. Ponadto użytkownik może przyspieszyć działanie systemu gdyż nie będzie odpytywany ze słów, których znajomości jest pewien na 100%.

Gdy nie chcesz się logować…

… i tak możesz się uczyć! Możesz korzystać z zestawów słówek angielskich i kursu 500 najważniejszych angielskich słów. Niestety nie można wtedy korzystać z systemu nauki słówek. Zachęcamy do rejestracji i logowania. Nie ma się czego bać gdyż nie zapisujemy i nie przechowujemy żadnych danych osobowych (nawet adresów poczty elektronicznej).

kontakt@ultratext.pl