System nauki angielskich słówek
Do powtórki:
-
Do dodania:
-
Ilość słów:
-
Zestawy słów angielskich
60 zestawów
2530 słówek
500 najważniejszych
słów angielskich
Artykuły o angielskim
i nie tylko...

Gramatyka podstawowa - zagadnienia zalecane ultratext

Pełnię korzyści z ultratextów można osiągnąć jedynie po poznaniu podstaw gramatycznych języka angielskiego. Minimum w zakresie gramatyki są następujące zagadnienia:

1. Czasy gramatyczne:
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Present Perfect
 • Past Simple
 • Past Continuous
 • Past Perfect

2. Pozostałe zagadnienia
 • Podstawy mowy zależnej
 • Zaimki osobowe podmiotowe
 • Zaimki osobowe dopełnieniowe
 • Przymiotniki dzierżawcze
 • Zaimki dzierżawcze
 • Zaimki zwrotne
 • Przyimki the, a/an
 • Czasownik to be, to have
 • Liczebniki i liczebniki porządkowe 1-15
 • Konstrukcja would


Należy pamiętać, że słów angielskich nie można uczyć sie w oderwaniu od gramatyki. W nauce angielskiego czesto następuje jednak następuje przerost gramatyki nad słownictwem. Jest to błedem!. Słownictwo jest najważniejsze w nauce języka. Pamiętajmy, że bez gramatyki porozumienie jest możliwe przy znajomosci słownictwa, a odwrotnie już nie.

Według nas nauka słownictwa w porownaniu do gramatyki powinna być jak 4 do jednego. To znaczy, ze powinniście mając 50 minut na naukę 40 minut poświęcić na słownictwo, a 10 minut na gramatykę. Oczywiście ćwiczenia gramatyczne i naukę słownictwa mozna i trzeba łączyć.