System nauki angielskich słówek
Do powtórki:
-
Do dodania:
-
Ilość słów:
-
Zestawy słów angielskich
60 zestawów
2530 słówek
500 najważniejszych
słów angielskich
Artykuły o angielskim
i nie tylko...

Ciekawostki

W kategorii artykułów "ciekawostki" znajdują się artykuły, których celem jest zainteresować czytelnika drobnymi sprawami, które mogą usprawnić niektóre ze sfer życia. Znajdują się tutaj artykuły o tematyce ogólnej, dotyczące dobrych prezentów, kamerek samochodowych i nadajników GPS i ich wykorzystania, a także rozważania nad opłacalnością zakupu śmigłowca. Artykuły są krótkie i mają na celu tylko zainteresować tematem. Aby poznać temat głębiej trzeba poszukać informacji w internecie.